На главную
Карта сайта

Інформація про дивіденди

  За результатами звітнього періоду За результатами періоду, що передував звітньому
за простими акціями за привілейованими акціями за простими акціями за привілейованими акціями
Сума нарахованих дивідендів, грн. 0 0 0 0
Нарахування дивідендів на одну акцію, грн. 0 0 0 0
Сума виплачених дивідендів, грн. 64834.32 0 84150 0
Дата складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів        
Дата виплати дивідендів     08.09.2010  
Опис Загальнi збори акцiонерiв в 2011 р. вiдбулися 03.06.2011 р. За результатами роботи товариства в 2011 р. був отриманий прибуток у розмiрi 143 тис.грн. Рiшення про розподiл прибутку за 2011 р. буде прийнято на загальних зборах акцiонерiв , якi вiдбудуться 25.04. 2012 р.