На главную
Карта сайта

Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи ПАТ <Нацiональний депозитарiй України>
Організаційно-правова форма Публічне акціонерне товариство
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 30370711
Місцезнаходження Київська д/н 01001 мiсто Київ вул. Б. Грiнченка, буд. 3,
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності серiя АВ № 581322
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа 19.09.2006
Міжміський код та телефон 044 279-10-74
Факс 044 279-10-74
Вид діяльності Юридична особа, яка здiйснює професiйну депозитарну дiяльнiсть депозитарiю
Опис ПАТ <Нацiональний депозитарiй України> надає послуги вiдповiдно до укладаною угоди № Е-3886 вiд 09.06.2011 р..

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Альянс фiнансових технологiй"
Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 31595264
Місцезнаходження Луганська д/н 91000 Луганськ мiстечно Пархоменко, б.4,кв.20
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності АВ 507087
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа 10.12.2009
Міжміський код та телефон 0642 718947
Факс 0642 718946
Вид діяльності Юридична особа, яка здiйснює професiйну депозитарну дiяльнiсть зберiгача
Опис ТОВ "Альянс фiнансових технологiй" надає послуги вiдповiдно до укладаною угоди № 29 вiд 02.06.2011 р.

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи МПП "Аудиторська фiрма "Паралель"
Організаційно-правова форма Приватне підприємство
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 13380576
Місцезнаходження Луганська д/н 91000 м Луганськ вул Свердлова, 20в/2
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності 0657
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ Аудиторська Палата України
Дата видачі ліцензії або іншого документа 26.01.2001
Міжміський код та телефон 0642, 53-35-50
Факс 53-35-50
Вид діяльності Аудитор (аудиторськa фiрмa), якa надає аудиторськi послуги емiтенту
Опис МПП "Аудиторська фiрма "Паралель" надає аудиторськi послуги вiдповiдно до укладеної угоди.