На главную
Карта сайта

Інформація про зобов'язання емітента

 

Види зобов'язань Дата виникнення Непогашена частина боргу (тис. грн.) Відсоток за користування коштами (відсоток річних) Дата погашення
Кредити банку X 0 X X
у тому числі:  
         
Зобов'язання за цінними паперами X 0 X X
у тому числі:  
за облігаціями (за кожним випуском): X 0 X X
         
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском): X 0 X X
         
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском): X 0 X X
         
за векселями (всього) X 0 X X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами)(за кожним видом): X 0 X X
         
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): X 0 X X
      X  
Податкові зобов'язання X 257 X X
Фінансова допомога на зворотній основі X 0 X X
Інші зобов'язання X 598 X X
Усього зобов'язань X 855 X X
Опис: Зобов"язань за кредитами банків, ЦП, облігаціями, векселями, фінансовими інвестиціями в корпоративні права товариство не має. Найбільшу частину інших зобов"язань складає поточні зобов"язання з оплати праці - 269 тис.грн. та зі страхування - 233 тис.грн.