На главную
Карта сайта

Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

 

Посада Прізвище, ім'я, по батькові посадової особи Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи Дата внесення до реєстру Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Головний бухгалтер Вiльховченко Людмила Степанiвна ЕН 188341 16.05.2002 Артемівський РВ ЛМУУМВС України в Луганській області 17.08.1998 2000 0.4 2000 0 0 0
Член Наглядової ради Татунько Олександр Дмитрович ЕН 165814 18.04.1996 Жовтневий РВ ЛМУУМВС України в Луганській області 17.08.1998 480 0.01 480 0 0 0
Директор Чєрєнєв Олександр Валентинович ЕМ 087925 03.03.1999 Кам"янобрідський РВ УМВС України в Луганській області 17.08.1998 17920 3.584 17920 0 0 0
Голова та Член Наглядової ради,ревізор ПАТ "Луганськтепловоз" 05763797 22.06.1998 255000 51 255000 0 0 0
Усього 275400 54.994 275400 0 0 0

_______________

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.