На главную
Карта сайта

Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада Прізвище, ім'я, по батькові посадової особи Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи Дата внесення до реєстру Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Член Ревiзiйної комiсiї Давидова Марина Миколаївна ЕМ 716897 02.08.2000 Жовтневим РВ УМВС України в Луганськiй областi 17.08.1998 2000 0.4 2000 0 0 0
Член Ревiзiйної комiсiї Бордюгова Марина Василiвна ЕМ 776039 28.11.2000 Жовтневим РВ УМВС України в Луганськiй областi 17.08.1998 1980 0.396 1980 0 0 0
Член Наглядової ради Татунько Олександр Дмитрович ЕН 165814 18.04.1996 Жовтневий РВ ЛМУУМВС України в Луганськiй областi 17.08.1998 480 0.01 480 0 0 0
Член Правлiння Гейвах Сергiй Iванович ЕМ 435508 04.12.1999 Жовтневим РВУМВС України в Луганськiй областi   0 0 0 0 0 0
Член правлiння Кашкабаш Геннадiй Владиславович ЕН 135133 12.02.2002 Ленiнский РВ УМВС України в Луганськiй областi 17.08.1998 2000 0.4 2000 0 0 0
Член Наглядової ради Семенчук Сергiй Пилипович ЕН 489657 27.06.1997 Жовтневий РВ ЛМУУМВС України в Луганськiй областi 17.08.1998 2000 0.4 2000 0 0 0
Голова Наглядової ради,член Наглядової ради (2 особи) ПАТ "Луганськтепловоз" 05763797 22.06.1998 255000 51 255000 0 0 0
Голова правлiння Чєрєнєв Олександр Валентинович ЕМ 087925 03.03.1999 Кам"янобрiдський РВ УМВС України в Луганськiй областi 17.08.1998 17920 3.584 17920 0 0 0
Голова Ревiзiйної комiсiї Волочаєв Iгор Юрiйович ЕМ 767771 28.09.2000 Артемiвський РВЛМУУМВС України в Луганськiй областi 17.08.1998 2000 0.4 2000 0 0 0
Член Правлiння, головний бухгалтер Вiльховченко Людмила Степанiвна ЕН 188341 16.05.2002 Артемiвський РВ ЛМУУМВС України в Луганськiй областi 17.08.1998 2000 0.4 2000 0 0 0
Член правлiння Безбожний Вiктор Юрiйович ЕК 650596 11.11.1997 Жовтневий РВ УМВС України в Луганськiй областi 17.08.1998 2520 0.5 2520 0 0 0
Усього 287900 57.49 287900 0 0 0

_______________

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.