На главную
Карта сайта

про виникнення особливої інформації про емітента

21.05.2012

ПОВІДОМЛЕННЯ

про виникнення особливої інформації про емітента

 

1. Загальні відомості

            1.1. Приватне акціонерне товариство "Ток".

            1.2. Приватне акціонерне товариство.

            1.3. ЄДРПОУ - 13391947.

            1.4. Україна, м. Луганськ, вул. Фрунзе 107-ю, 91005.

            1.5. Телефон/факс - (0642) 58-42-46.

            1.6. Електронна поштова адреса - tok_l@ltk.com.ua.

            1.7. Адреса сторінки в мережі Інтернет - http://ooo-tok.com.

            1.8. Вид особливої інформації відповідного до вимог глави 2 розділу II - Зміна складу посадових осіб емітента.

 

2. Текст повідомлення

            Після проведення засідання, наглядовою радою приватного акціонерного товариства "Ток, у складі посадових осіб товариства відбулися наступні зміни:

            ОБРАНО:

            - головою наглядової ради Мирошниченко Юрія Петровича, паспорт серія ЕК № 772583, виданий 02.04.1998р. Ленінським РВ УМВС України в Луганській області. Призначено строком на 3 роки 25.04.2012 р. згідно протоколу засідання наглядової ради № 1 від 21.05.2012 р. Акціями емітента не володіє. Посада, яку займав раніше та займає - заступник технічного директора за основними фондами та енергозабезпеченню ПАТ "Луганськтепловоз". Не погашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.

           

 

3. Підпис

            3.1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.

 

 

 

            3.2. Директор                                   ____________                                                    О.В. Чєрєнєв

 

                                                                                                          М.П.               22.05.2012 року

                                                                                                                                             (дата)